Wat we doen

Wij faciliteren, verbinden en geven vorm

Wij zijn operatief in verschillende werkgebieden, zowel nieuwbouw en renovatie als vastgoedonderhoud. Tot onze klanten behoren woningbouwverenigingen, (semi) overheden, zorginstellingen, architecten, Verenigingen van Eigenaren, ontwikkelaars en bedrijven. Jarenlange ervaring in deze verschillende disciplines van de bouw maakt  ons tot een sterke, daadkrachtige partij.

Onze organisatie is ingericht om toegevoegde waarde te bieden. Wij bieden een complete dienstverlening en zorgen dat we voorop blijven lopen op het gebied van innovatie en slimme samenwerkingsverbanden. Of het nu gaat om bouwen van Nul op de Meter woningen,  verzorgen van de volledige bewonerscommunicatie of overname van het dagelijks onderhoud, wij willen graag met u meedenken in oplossingen. Een van onze belangrijkste normen en waarden in dit proces is dat wij altijd onze afspraken nakomen en financieel open zijn.

VERSCHUIVING IN DE BOUW

In de bouw is een verschuiving gaande; belangrijker wordt de focus op duurzame concepten en een betrouwbare samenwerking. Kesselaar & Zn wil gestimuleerd worden om uw doelstellingen te behalen, belangen met elkaar te verbinden en verder te kijken dan bouwen. U kunt bij ons terecht voor een aanbesteding, maar een vorm kan bijvoorbeeld ook regisserend opdrachtgeverschap zijn waar wij bouwkundige processen van u overnemen volgens uw wensen en eisen. Als opdrachtgever blijft u wel de regie bepalen, maar de ontzorging en verantwoordelijkheden komen voor onze rekening. Dit valt voor ons samen met leveren van maatwerk.

WIJ GAAN VERDER DAN ALLEEN BOUWEN

Op de werkvloer zijn het de kleine dingen die het doen, zoals netjes voeten vegen als we bij bewoners thuis komen, een luisterend oor bieden of een bewoner bij de hand nemen in het proces. Kesselaar & Zn geeft een beleving mee aan de eindgebruiker. Met onze opdrachtgever kunnen we in alle openheid meedenken om vorm te geven aan doelstellingen en belangen. Zo kunnen we door onze expertise bijvoorbeeld adviseren over besparing op kosten voor onderhoud, duurzame renovaties of energiebesparende maatregelen.